Selamat Berbahasa Kebangsaan

FONOLOGI

Bahan tentang sistem bunyi bahasa, ejaan dan tanda baca bahasa kebangsaan.

MAKALAH

BIBLIOGRAFI bahAN

>  Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar. Fonetik dan Fonologi. PTS Professional (2006)

>  Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain. Ilmu Fonetik dengan Latihan. Agensi Penerbitan Nusantara (1965)

>  Ismail Dahaman. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000)

SuhaimiMohdSalleh© 2010

Make a free websiteWebnode