Selamat Berbahasa Kebangsaan

SEJARAH & PERKEMBANGAN BAHASA KEBANGSAAN

Disenaraikan makalah, buku atau sumber lain yang dapat dijadikan rujukan lanjut. Sesetengah bahan mungkin dapat dimuat turun dalam laman ini juga.

MAKALAH

Di manakah Bahasa Melayu Dilahirkan?- SuhaimiMohdSalleh

Prasasti Perakam Bahasa Melayu Bertulis - SuhaimiMohdSalleh

Konsep Istilah Melayu - Nik Safiah Karim

Mencari Makna Baru Pengertian "Melayu" - Mokhtar Mansor

Melayu Bukan dari Yunnan/Melayu Bukan Keturunan Yunnan - Utusan Malaysia/Berita Minggu

Melayu Masih Terus Dikaji - Yusri Sahat

Bahasa Melayu dan Zaman Gemilangnya - Nik Safiah Karim

Pendekatan Linguistik Mengkaji Asal Melayu - Amiruddin Harun

Dunia Melayu Menurut Sheikh Ahmad al-Fathani - Wan Mohd Saghir Abdullah

Benarkah Jawi Asal Suku Kaum Jawa?- Wan Ramli Wan Muhammad

Teori Migrasi dan Asal Usul Ras Melayu - Wan Hashim Wan Teh

Mabbim - Dewan Bahasa Mei 2010

Perkaitan Bahasa Melayu dengan Bahasa Rumpun Austronesia - Mohd Pauzi Mahmad

Unsur Lain dalam Bahasa Melayu - Mohd Pauzi Mahmad

 

Bibliografi BAHAN

>  Darwis Harahap. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Melayu. Penerbit Universiti Sains Malaysia (1992)

>  Ismail Hamid. Masyarakat dan Budaya Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (1991)

>  Ismail Hussein. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992)

>  Asmah Hj. Omar. Susur Galur Bahasa Melayu Edisi Kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka.

SuhaimiMohdSalleh© 2010

Make a free websiteWebnode